Comisión 5: Sanidade, Política Social e Emprego

2016-06-20 PNP Prestacións en saúde bucodental

2016-06-02 PNC Discrimanación na USC e Lei Mordaza

2016-06-01 PP Cargos imputados que manteñen posto institucional

2016-05-26 PP Controis calidade augas de Galicia

2016-05-26 PP Controis calidade augas de Galicia

2016-05-25 PP Cobertura vacación e peche camas SERGAS

2016-05-18 PNP Controis calidade augas de Galicia

2016-05-06 PNP Técnicas dietética e Nutrición

2016-02-19 PNC centro saúde Cee

2016-02-19 PNP exención taxa axuda navegación

2016-02-19 PNP protección desemprego

2016-02-19 PNC centro saúde Cee

2016-02-19 PC aborto

2016-02-19 INT aborto

2016-02-16 PP casas niño

2016-02-16 CV PNC reformas no centro de saúde de Mugardos

2016-02-08 PP afiliacións SS

2016-02-03 PC fondos europeos sanidade

2016-01-28 PNP sinistralidade laboral

2016-01-26 PC CES pobreza

2016-01-22 CV PP situación dirección xeral inclusión social

2016-01-19 PNP centro saúde Rianxo

2016-01-18 PP protección persoas paradas

2016-01-13 PNP paro

2015-12-17 PP destrución emprego industrial

2015-12-11 PNP clase farmacéutica inspetora saúde pública

2015-11-16 PC axudas emerxencia

2015-11-11 PNP impago axudas formativas

2015-11-09 PNC Souto de Leixa

2015-10-27 PP compra mamógrafos

2015-10-05 PNP atención primaria Salceda de Caselas

2015-09-28 PP Aparcadoiros privados nos Hospitais SERGAS

2015-09-24 PP Hospital Vigo

2015-09-24 PC paro longa duración

2015-09-22 PC Risga

2015-09-21 Pescrita ameazas protaurinas en Triacastela

2015-09-21 Pescrita subsidios touradas

2015-09-10 PNP Hepatite C 

2015-09-10 PP ERE Vodafone

2015-09-07 PNC residencia tempo libre Patos

2015-09-07 PNP obras residencia Caranza

2015-08-28 PP recortes centros internamento menores

2015-08-24 PC obras Hospital Salnés

2015-07-16 PNP peche camas

2015-07-14 PNC PAE fallido

2015-07-06 PC aparcadoiro hospital Vigo

2015-04-23 PP peche camas

2015-04-23 PP cobertura vacacións

2015-04-23 PNP cobertura vacacións e peche camas

2015-04-21 PNC seguridade e saúde laboral

2015-04-16 PNC contratas Movistar

2015-04-16 PNP Atento

2015-04-06 PC envellecemento poboación agraria

2015-03-26 PC HULA

2015-03-25 INT plan choque sanidade

2015-03-19 INT Povisa

2015-03-18 PNC hepatite C

2015-03-04 INT FOGASA

2015-03-04 PP emprego autónomo

2015-02-24 PNP lei transexualidade

2015-02-19 PC sinistralidade laboral

2015-02-17 PNC emprego con dereitos

2015-02-17 PNC emprego con dereitos

2015-02-12 PC hepatite C

2015-02-04 PC residencia Oleiros

2015-02-03 PNP ASPANEPS

2015-02-26 Pescrita protección animais cinexética

2015-01-28 Pescrita residencia maiores Carballo

2015-01-16 PNC residencia maiores Caranza

2015-01-14 PNC tratamentos hepatite C

2015-01-12 PNP Lantero

2015-01-12 Pescrita canceira Coruña

Comisión 5: Sanidade, Política Social e Emprego