Comisión 4: Educación e Cultura

2016-06-28 PC Propostas-Plans para CGAI

2016-06-28 PNP Galiña Azul

2016-06-10 PNP CEIP O Piñeiriño de Vilagarcía

2016-06-03 PP Agresións ao patrimonio arqueolóxico

2016-05-12 PC Participación vida económica, cultural e social galegas no extranxeiro

2016-05-12 PC Dereitos electorais galegas residentes no extranxeiro

2016-05-10 PNP Proxecto Escola Rural de Sedes

2016-05-10 PNP Proxecto Escola Rural de Sedes

2016-05-10 PNC Dotación persoal administrativo para os colexios

2016-02-26 PP plan formación profesorado EEAASS

2016-02-24 PP centro educación especial Monforte

2016-02-16 PNP torre Taboi

2016-02-15 PC peche castelo Monterrei

2016-02-15 PC borrador probas oposición orientación educativa

2016-02-08 PP necesidades transporte escolar CEIO O Foxo na Estrada

2016-01-27 PC camiño xacobeo

2016-01-26 PNC CEIP Felipe de Castro en Noia

2016-01-22 PNP CIV informe europeo sobre o uso do galego

2016-01-15 PNC anulación orde 14 xuño profesorado música

2016-01-15 PNC prazas profesorado de portugués

2016-01-11 PC rebaixa do número de titulad@s superiores

2015-12-02 PNP deficiencias colexio María Mariño

2015-11-18 PC catering escolares

2015-11-18 PNP prazas escolas infantís

2015-11-24 PNC museo peregrinacións

2015-10-27 PNP necesidades persoal CEIP Vite Compostela

2015-09-24 Agrupamento Alumnado

2015-09-14 PNC IES Milladoiro

2015-09-14 PNP educación inclusiva alumnado TEA

2015-09-11 INT recortes educación

2015-09-11 PP comezo curso escolar

2015-07-23 PNC axudas predoutorais

2015-07-15 PNC tradución libros

2015-07-09 PNP eliminación módulos CIFP Portovello de Ourense

2015-06-18 PNP necesidades IES Teis en Vigo

2015-06-03 PNP peche escolas infantís

2015-06-02 PNC CGAC

2015-05-06 PC museo Pontevedra

2015-05-21 INT galego no Bierzo

2015-05-04 emenda á PNP sobre educación informal

2015-04-17 PC deporte e minusvalías

2015-03-11 INT aplicación LOMCE

2015-03-23 PC IES Vilamarín

2015-03-11 PC decreto universitario 3+2

2015-03-26 PNC avaliación plan financiamento universitario

2015-03-26 PNP lingua galega

2015-02-26 PNC comisión estudo lingua galega

2015-01-15 PNC parque arqueolóxico Campo Lameiro

2015-01-12 PNC exención lei propiedade intelectual nos colexios

2015-02-05 PC centro continuidade vencellado CEE infanta Elena de Monforte

2015-02-05 PC ATS CEIP Portofaro Cambre

2015-01-15 PNC parque arqueolóxico Campo Lameiro

2015-01-12 PNC exención lei propiedade intelectual nos colexios

Comisión 4: Educación e Cultura