Comisión 3: Economía, Facenda e Presupostos

2016-06-15 PC Postos de traballo no Consello de Contas

2016-02-08 PNC perda fondos europeos

2016-01-25 PNP previr contaminación ría Noia

2015-12-15 PNP auditoría débeda pública

2015-12-23 PNP rebaixa salarial

2015-10-28 PNP Cláusulas Solo

2015-10-27 PC suba soldos gobernos Núñez Feijóo

2015-09-23 PC Operación Patos

2015-09-17 PNP Custos laborais

2015-09-11 PP débeda pública

2015-08-27 PNC PIB

2015-07-13 PNP memoria CES 2014

2015-06-26 PC empobrecemento clase traballadora

2015-06-22 PC Consello Consumo Competencia

2015-04-20 mantemento emendas proxecto lei emprego público

2015-04-17 PNP salarios

2015-03-13 PNP débeda pública

2015-03-18 PNP baixada salarios

2015-03-30 PNP perda emprego xornada completa

2015-02-09 PC canon REPSOL

2015-02-17 PP biodiésel Ferrol

2015-02-26 PC PIB

2015-02-27 PP emprego

Comisión 3: Economía, Facenda e Presupostos