Comisión 2: Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios

2016-05-18 PNP Crear comisión investigación Alvia

2016-05-12 PP Incendio empresa Fandicosta

2016-05-12 PP Posta en marcha das casas niño

2016-02-15 PC camioneiros SOGAMA

2016-02-15 PC mineiría

2016-02-15 PP aproveitamentos río Xallas

2016-02-08 C II PP Tragsa readmisión traballadores

2016-02-02 PC accidente Angrois

2016-01-26 PP Corcoesto

2016-01-26 PNC ENCE

2016-01-25 PC obras A 57

2016-01-19 PNC A 76

2015-11-19 PNP desafiuzamentos

2015-11-18 PP contaminación Repsol Coruña

2015-11-03 PP Arañeira

2015-11-03 PP legalidade urbanística

2015-10-27 PC Decreto Autoconsumo

2015-10-19 PNP desmontaxe cementeira do Castro en Narón

2015-09-21 PNC mantemento N 550

2015-09-18 PP reparto fondos residuos

2015-09-04 PNP EDAR cabo Prioriño 

2015-09-01 PNC EDAR cabo Prioriño 

2015-08-31 PP Alcoa

2015-08-27 PNP plan galego redución gases

2015-08-27 PP medios loita incendios

2015-08-27 PP cambio climático

2015-08-25 PNP Alcoa

2015-08-24 PNC puríns Limia

2015-08-24 PC carencias empresa concesionaria avións contraincendios

2015-08-24 PNP protocolo emerxencias illa Cortegada

2015-07-02 PNC dumping transporte mercadurías por estrada

2015-07-08 PP desafiuzamentos

2015-07-09 PP As Escubichas

2015-07-13 PNP lei de vivenda

2015-07-14 PP Alcoa C

2015-07-23 PC plan redución emisións centrais térmicas

2015-04-22 PP trens eixe atlántico

2015-03-31PP Ence

2015-04-23 PNC mesa negociación estatuto bombeiro

2015-03-04 PC Ampliación ponte de Rande

2015-03-04 PNP Ferrocarril cercanías

2015-02-18 PNP saneamento Ferrol

2015-02-27 PC Accesos ferroviarios porto exterior Ferrol

2015-02-27 PC Sector eólico

2015-02-24 PNP Angrois

2015-01-26 PNC enerxía

2015-01-21 PNP pagamento axudas rehabilitación

2015-01-20 PP Augas Limia

2015-01-19 PC autoconsumo enerxético

2015-01-14 PC parque ofimático

2015-01-12 PNC Corcoesto

Comisión 2: Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios